Αρχική   Ποιοι Είμαστε   Σκοπός   Δράσεις   Προγράμματα   Επικαιρότητα   Φωτογραφίες   Επικοινωνία  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ - ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΛΟΓΩ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ "Κρητών Στοργή"


ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013


Αποστολή βοήθειας - προσφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στους νέους της χώρας της Γεωργίας.

Επικαιρότητα
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ "Κρητών Στοργή"
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
Αποστολή βοήθειας - προσφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στους νέους της χώρας της Γεωργίας.