Αρχική   Ποιοι Είμαστε   Σκοπός   Δράσεις   Προγράμματα   Επικαιρότητα   Φωτογραφίες   Επικοινωνία  
 

Η πρόταση από την πλευρά του επικεφαλής εταίρου, περιλαμβάνει δράσεις όπως η αναζήτηση-συλλογή κατάλληλων στοιχείων για 9 μοναστηριακές διαδρομές στην Εκκλησίας Κρήτης (μια διαδρομή για κάθε Μητροπολιτική Περιφέρεια από τις εννέα της Εκκλησίας Κρήτης), αναδεικνύοντας τα χωρικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών,τα Μοναστήρια και τις "Πνευματικές Μορφές" τους. Η ανάπτυξη διαδραστικής ιστοσελίδας, η παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, καθώς και η δημιουργία ψηφιακού και χαρτογραφικού υλικού ξενάγησης, με σύγχρονες τεχνικές τρισδιάστατης ψηφιοποίησης 3D μοναστηριών και των μουσείων σε αυτά (virtual museum) με 2D και επιλεγμένα 3D εκθέματα. Το υπόψη έργο ενοποιεί με τρόπο μοναδικό για τα δεδομένα της Ορθόδοξης Εκκλησίας την πνευματική της παράδοση και ταυτότητα και δίνει χώρο στην αναδειξή της μέσω εκατέρωθεν επισκέψεων φορέων και τη διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου στην Κρήτη, με θέμα την ελληνορθόδοξης πνευματικής παράδοσης-ανάδειξης σύγχρονων ασκητικών μορφών Κρήτης-Κύπρου.

Εκκλησία της Κύπρου, από την πλευρά της, με τις προτεινόμενες επεμβάσεις στοχεύει στην ανάδειξη τεσσάρων μοναστηριακών διαδρομών, με κοινά και αμοιβαία χαρακτηριστικά με αυτά της Εκκλησίας Κρήτης, στην ψηφιοποίηση υλικού, στην ανάπτυξη διαδραστικής και αλληλεπιδραστικής ιστοσελίδας, με κοινά χαρακτηριστικά με αυτά του επικεφαλής εταίρου και στη δημιουργία ψηφιακού και χαρτογραφικού υλικού ξενάγησης, με σύγχρονες τεχνικές τρισδιάστατης ψηφιοποίησης 3D μοναστηριών και των μουσείων. Το έργο συνδυάζεται και με επισκέψεις φορέων στην Κρήτη και τη διεξαγωγή Επιστημονικού Συνεδρίου στην Κύπρο, με θέμα: «Πατερικές αναζητήσεις στο παρόν και το παρελθόν: Η ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση μέσα από τη ζωή και το πνευματικό έργο πατέρων των εκκλησιών Κρήτης - Κύπρου».

Η υλοποίηση του υπόψη έργου, θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κυπριακή πλευρά όσο και για την ελληνική, μεταξύ των οποίων θα είναι η ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας μεταξύ της Κρήτης και της Κύπρου, επιλεγμένων πολιτιστικών χώρων και εκκλησιαστικών προσκυνημάτων. Η περαιτέρω αύξηση της κίνησης των επισκεπτών και η ενίσχυση του Θρησκευτικού Τουρισμού στις περιοχές αυτές, αναμέονται ως φυσικό επακόλουθο της κοινής δράσης και συνέργειας των δυο λαών, που διαθέτουν μεταξύ των άλλων άρρηκτους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας. Το προτεινόμενο πλαίσιο, δύναται να συνδράμει στην ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, υψηλής πολιτιστικής αξίας και διαφύλαξης της κοινής πολιτιστικής-πνευματικής μας κληρονομιάς, για τη δημιουργία ενός ψηφιακού πολιτιστικού και πνευματικού δικτύου, στα φυσικά εκκλησιαστικά και πολιτιστικά μονοπάτια των δύο μερών, με ανάδειξη τόσο των τόπων, όσο και των πνευματικών μορφών της Ιστορίας μας.

Επικαιρότητα
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ "Κρητών Στοργή"
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
Αποστολή βοήθειας - προσφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στους νέους της χώρας της Γεωργίας.