Αρχική   Ποιοι Είμαστε   Σκοπός   Δράσεις   Προγράμματα   Επικαιρότητα   Φωτογραφίες   Επικοινωνία  
 

 

Ολοκληρωμένη δράση προβολής θρησκευτικού τουρισμού στην Κρήτη

 

Στόχος:

Το προτεινόμενο έργο έχει στόχο την τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή μέσω του Διαδικτύου, ψηφιακών δίσκων (DVD) και των κέντρων υποδοχής και πληροφόρησης που θα εγκατασταθούν στις έδρες των Μητροπόλεων και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, των προσκυνημάτων, των μνημείων, των μοναστηριών και των σημαντικότερων ναών της Κρήτης και ειδικότερα της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος, καθώς επίσης και των σημαντικότερων φορητών αντικειμένων που έχουν αποθησαυριστεί σε αυτά.

Η προβολή τους θα γίνει:

  1. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ψηφιακές φωτογραφίες, videos, τρισδιάστατες παρουσιάσεις, παρουσιάσεις εικονικής πραγματικότητας),
  2. Τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων και ενός τρίγλωσσου δικτυακού Portal (στην Ελληνική, Αγγλική και Ρωσική γλώσσα), που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επισκέπτες και ειδικούς ερευνητές για να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιστορία Μνημείων, I. Μονών και Ι. Ναών, στην αρχιτεκτονική τους, τις τοιχογραφίες, τα μαρμάρινα ή ξυλόγλυπτα τέμπλα και τα φορητά αντικείμενά τους,
  3. Την παραγωγή εντύπου υλικού στην Ελληνική, Αγγλική και Ρωσική γλώσσα, ενός DVD Rom και ενός ψηφιακού ντοκιμαντέρ (διάρκειας 15-30 λεπτών),
  4. Την δημιουργία ψηφιακού μουσείου και
  5. Τη δημιουργία κέντρων υποδοχής επισκεπτών για την προβολή του Θρησκευτικού Τουρισμού, στις οκτώ Ι. Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης.

Σκοπός:

Σκοπός του έργου είναι να απευθυνθεί στο μελλοντικό «θρησκευτικό» επισκέπτη του νησιού τόσο άμεσα, με την παροχή υπηρεσιών, την παραγωγή προϊόντων όπως η ιστοσελίδα προβολής του θρησκευτικού πολιτισμού της Κρήτης και τα κέντρα πληροφόρησης, όσο και έμμεσα, με την δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων, η οποία θα λειτουργεί ως δεξαμενή αξιόπιστων πληροφοριών για μελλοντικούς συγγραφείς κειμένων ιστορικού, πολιτιστικού, τουριστικού και διαφημιστικού περιεχομένου. Ιδιαίτερη ομάδα στόχου του έργου είναι οι μαθητές της Κρήτης, οι οποίοι μέσω των προϊόντων του έργου θα γνωρίσουν καλύτερα τον θρησκευτικό πολιτισμό της ιδιαίτερης πατρίδας τους και την ιδιαίτερη θέση της στον Ορθόδοξο κόσμο, την Ιστορία και την τέχνη του.

 

Κωδικός Έργου:
2010ΕΠ40200002

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός:
300.000,00 €

Επικαιρότητα
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ "Κρητών Στοργή"
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
Αποστολή βοήθειας - προσφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, στους νέους της χώρας της Γεωργίας.